navigation Home navigation Ribera - the Father of Futurism navigation Read Book Online navigation Links navigation HAIL & FIRE - a resource for Reformed and Gospel Theology. Read books online free. navigation

READ BOOK ONLINE - full content added: July 20, 2009

In sacram beati Ioannis Apostoli and Evangelistae Apocalypsin Commentarii

by Francisci Riberae
Presbyteri Societatis Iesu (Jesuit)

Antuerpiae, Ex Officina Martini Nutii,
ad insigne duarum Ciconiarum, MDCII (1602)

spacer

NOTE ON PAGINATION: there are numerous errors in the original pagination, however, the order of pages as given here has been carefully checked and is correct.

Table of Contents

TITLE PAGE

AD LECTOREM DE HORUM COMMENTARIORUM EDITIONE

LICENTIA DEL PADRE GIL GONÇALEZ VISITADOR

APPROBATIO OPERIS

INDEX QUAESTIONUM SCRIPTURAE QUAE, IN HOC OPERE LATIUS EXPLICANTUR, praeter eas, quae ad huius libri intelligentiam propriè pertinent, & fuis locis disputantur

INDEX REGULARUM SCRIPTURAE, QUAE IN HOC OPERE TRADUNTUR

.   .   .   .

IN COMMENTARIOS IN APOCALYPSIN BEATI IOANNISE APOSTOLI & EVANGELISTAE PROOEMIUM - 1

DE QUIBUSDAM AD HUIUS LIBRI INTELLIGENTIAM NECESSARIIS DISPUTATIO - 6

CAPUT.

I. De autore, & de autoritate huius libri. - 6
II. De Tempore Quo Scripta est Apocalipsis. - 13
III. Argumentum Apocalypsis. - 13
IV. De Utilitate et Obscuritate Apocalypsis. - 14
V. De Huius Libri Enarratoribus. - 15


COMMENTARII IN APOCALYPSIN IOANNIS

I. Argumentum Capitis I. - 17
Scribit Ioanes ad septem Ecclesias, quas praedictione Evangelii erudierat, revelationem, quam a Christo accepit, ut ipsis traderet, docetque quomodo acceperit: narrat etiam vocem, qua audivit, & primam visionem hominis in medio septem candelabrorum aureorum habentis septe stellas in dextera. In homine Christu significari ait, in septe candelabris septe illas Ecclesias, in septem stellis episcopos earundem Ecclesiarum.
II. Argumentum Capitis II. - 74
Collaudat episcopum Ephesi, atq; etiam reprehedit in eo pauca. Ephiscopum Smyrnae sponte curentum incitat ad maiora, & imminentes Ecclesiae calamitates illi praedicit. Similiter episcopu Pergami prius laudatum reprehendit, quod quosdam Nicolaitarum sectam tenentes sustineat, & ad poenitentiam exhortatur; malis eiusdem Ecclesiae minatur, bonis magna pollicetur, Episcopum Thyatirae multis ornat laudibus, sed eundemmox accusat, quod impiam

  prophetidem & mores civitatis corrumpentem tolleret, cui etiam, nisi resipiscat, & eam sequentibus multa comminatur. Deinde Thyatirenos monet, ut ferio pietatem colant, colentibutque gloriam promittit & honorem.
III. Argumentum Capitis III. - 109
Sardianum Episcopum negligetiae vehementer accusat, iustosque paucos in eius Ecclesia relictos laudat, & spe magnorum praemiorum excitat. Episcopo Philadephiae amplissimis verbis collaudato persecutionem venturam, victoriamque suam, & Iudaeorum futuram per eum conversionem praedicit, eumque ad perseverantia praemiis propositis exhortatur. Episcopum Laodiceae severe reprehendit quod tepidus sit, & pauper, & caecus: monetque ut ferio caritatem & virtutes reliquas comparet, & poenitentiam agat, ac ei, si parverit, amicitiam suam & beatitudinem pollicetur.
IV. Argumentum Capitis IV. - 153
Videt ostium apertum in coelo, & vocem se vocatem audit ut maiora videat. Continuo in spiritu videt Deum in throno lucidissimo sedentem, in cuius circuitu sedebant viginti-quatuor seniores, & quatuor animalia plena oculis Deum indefesse collaudabant: atque in eorum laudibus viginti-quatuor seniores procidebat ante thronum, & mittebant ante eundem thronum coronas suas, & Dei laudes praedicabant.
V. Argumentum Capitis V. - 192
Videt librum scriptum intus & foris in dextera Dei, quem nemo vel ex in terra vel in coelo viventibus aperire potuit. Illum tamen Agnus, qui occisus est, aperuit, & eius septe signacula dissoluit, cuius rei gratia a quatuor animalibus, & a viginti senioribus, & a reliquis coelitibus amplissimis verbis collaudatur.
VI. Argumentum Capitis VI. - 210
Aperit Agnus primum sigillum, & vocatus Apostolus a primo ex quatuor animalibus ut videat, videt equitem albo equo insidentem, qui arcum habebat & coronam, & vincebat. Aperit Agnus secundum sigillum, & vocatus Apostolus a secudo animali, vidit equum rusum, & equitem gladium magnum habentem, omniaque bellis perturbantem. In apertione tertii sigilli vocatus a tertio animali, videt equum nigrum, & equitem stateram manu tenentem. In apertione quarti sigilli vocatus a quarto animali, videt equum pallidum, & mortem super eum sedentem, quem infernus confequebatur. Illa autem in toto orbe terrae multos gladio, & fame, & bestiarum morsibus interfecit. Aperto quinto sigillo, videt sub altari animas sanctoru martyrum vindictam petentium, & expectare iubentur donec numerus electorum impleatur. Aperto sexto sigillo, terreamotus magnus sit. Sol obscuratur, Luna sanguineo colore rubet: stellae de coelo cadunt, montes & insulae a fuis locis moventur, omnes homines terrentur, & diem irae Dei timentes in montibus & in speluncis sese abscondunt.
VII. Argumentum Capitis VII. - 253
Quatuor angelis, qui ventos tenebant ne flarent super terra, angelus ascendens ab Ortu Solis edicit ne terrae aut mari noceat, donec electi Dei signentur. Et signata sunt centum quadraginta quatuor millia ex omnibus tribubus filiorum Israel. Deinde magnam atque innumerabile multitudine videt Apostolus ex iis, qui ex omnibus Gentibus signati erant, cuius causa magnas Deo gratias omnes coelites agunt. Mox edocetur quanta sit beatitudo Sanctorum.
VIII. Argumentum Capitis VIII. - 274
Sigillum septimum aperitut, & videt septem angelos stantes in conspectu Dei, quibus datae sunt septem tubae. Et alius angelus, qui Deo preces sanctorum offerebat, ignem de thuribulo misit in terram, & facta sunt tonitrua, & fulgura, & terraemotus. Mox septem angeli praeparant se ut tubis fuis canant, quatuorque primis ordine canentibus magnae calamitates in terra, & in mari, & in fluuiis, & prodigia in sole, & luna, & stellis videntur. Accedit aliquid terribilius, vox enim aquilae per coelum volantis auditur maiora portenta restare praenuntiantis, cum tres angeli reliquis tubis cecinerint.
IX. Argumentum Capitis IX. - 293
Postquam quintus angelus tuba cecinit, stella cecidit, & puteum abyssi aperuit, & exierunt locustae, & mirifice cruciaverunt homines, qui no suerunt ab angelis signati. Sextus angelus tuba canit, & vox auditur iubentis ut quatuor angeli alligati Euphrate so luantur; quibus solutis maxima praelia consecuta sunt, & innumerabilium hominum caedes visae. Quibus portentis idolorum cultores non sunt a fuis peccatis dimoti.
X. Argumentum Capitis X. - 318
Videt angelum de coelo descendente, librumque apertum manu portantem, & dextru pedem super mare ponentem, sinistrum supra terram, & voce magna clamantem post voces septem tonitruum non amplius tempus futurum, sed cu septimus angelus tuba clanget, saeculum esse terminandum. Deinde librum illum ab angelo acceptum deuoravit, quem primo dulcem, mox amarum sensit.
XI. Argumentum Capitis XI. - 336
Iubetur Apostolus calamo metiri templum, & partem signare, quae Gentibus tradetur calcanda duobus & quadraginta mensibus. Duo Prophetae promittuntur, qui homines doceant, & pro veritate ab Antichristo occidentur, & post tres dies & dimidium resuscitati in coelum rapientur. Terraemotus continuo magnus fiet, & plurimi morientur. Septimus angelus tuba canit, & seniores gratias Deo agunt, quod iam supplicia implorum & praemia sanctorum adueniant.
XII. Argumentum Capitis XII. - 360
Videt mulierem stellis coronatam, amictam Solle, & Lunam sub pedibus habentem, quae parturiebat, & draco magnus septiceps expectabat ut filium eius deuoraret. Michael & angeli eius pugnant cum dracone & Angelis eius, eosque de coelo deturbant in terram. Draco persequitur mulierem fugientem in solitudinem, quam cum comprehendere non posset, bellu magnum infert iis, qui de femine eius erant.
XIII. Argumentum Capitis XIII. - 392
Bestiam ex mari ascendetem videt ferocissimam, cui draco totam virtutem suam dedit, & quae propter mira, que facit, ab innumera hominum multitudine adoratur, & eius causa adoratur draco. Haec imperium in omnes nationes habet, & blasphemias loquitur, & adversu sanctos pugnat. Deinde videt aliam bestiam, quae simulata mansuetudine homines ad prioris bestiae adorationem adducit, & prodigia magna facit, & omnibus characterem bestiae illius in dextera aut in fronte imprimit, edicitque ut nemini aut vendere aut emere liceat, qui charactere illo non fuerit insignitus. Postremo literas nominis bestiae, id est Antichristi, indicat quae efficiunt. Dc.lx.vi.
XIV. Argumentum Capitis XIV. - 422
Videt in coelo Agnum stantem, & centu quadraginta quatuor millia virginum sequentium eu semper & canticum novum canetium. Diende tres Angelos loquentes audit, quorum primus hortatur homines ad pietatem vicinitate iudicii alter Babyloni ruinam predicit, tertius multa comminatur adorantibus bestiam & imagine eius, aut eius characterem suscipienti. Audit etiam vocem de coelo beatos praedicatem eos, qui in Domino moriuntur. Mirabili postea visione docetur & finem mundi instare, & magna impios manere supplicia.
XV. Argumentum Capitis XV. - 488
Videt septe angelos habetes septe plagas novissimas, & mare vitreu, & super illos, qui vicerunt Antichristum, canentes laudes Deo. Templum, quod est in coelo, aperitus, & septe angeli exeunt habentes septe plagas, & unu ex quatuor animalibus dat illis septe phialas plenas ira Dei: & fumo impletum est templum, ita ut nemo introire possit, donec septem plage cosumetur.
XVI. Argumentum Capitis XVI. - 501
Septem Angeli iubentur effundere septem phialas irae Dei, quas habebant, & ad uniuscuiusque effusionem magna prodigia & supplicia sectatorum Antichristi videntur. Tres spiritus mali mittuntur ad concitandos reges in proelium contra Ecclesiam, & in unum locum congregantur.
XVII. Argumentum Capitis XVII. - 516
Purpuratam meretricem videt super aquas multas bestiae infidentem habenti septem capita, & decem cornua, & ab angelo accipit omnium interpretationem, eiusque vastutatem futura discit.
XVIII. Argumentum Capitis XVIII. - 533
Vastitas Babylonis describitur, & regum ac mercatorum eius fletus, & exultatio sanctorum.
XIX. Argumentum Capitis XIX. - 564
Coelites gratias Deo agunt, quod poenas de meretrice sumpferit, & quod dies nuptiarum Agni retributionisque Sanctorum adventet. Angelu haec nunciantem Ioannes adorare vult, sed ide Angelus prohibet. Postea videt Christum cum exercitu Angelorum venientem, ut laborantes sanctos tueatur, eorumque persecutores capitali supplicio afficiat. Antichristus & eius praecursor vivi a terra absorbentur, & reges atque eorum exercitus occiduntur.
XX. Argumentum Capitis XX. - 593
Angelus Diabolu in abyssum detrusum ligat post multos annos exiguo tempote solvendum. Videt in coelo beatitudinem eorum, qui non adoraverunt bestiam, neque charactere eius insigniniti sunt. Solvitur Diabolus, & seducit gentes, in iisque Gog & Magog, ut pugnent adversus sanctos: sed igne coelitus demisso occiduntur, & Diabolus mittitur in stagnum ignis. Iudicem sedentem in throno videt, & omnes homines coram eo ut iudicentur, & omnes, qui non sunt scripti in libro vitae mittuntur in stagnum ignis.
XXI. Argumentum Capitis XXI. - 649
Videt coelum novum, & civitatem novam Ierusalem descendentem de coelo, cuius murum, & portas, & altitudinem, longitudinem, ac latitudinem, & claritatem, & felicitatem describit eleganter.
XXII. Argumentum Capitis XXII. - 694
Videt fluvium procedentem de fede Dei & Agni, & in utraque eius ripa lignum vitae, & plateam sanctae Civitatis, illiusque felicitatem praedicit. Adorare Angelum vult haec ostendentem, sed ille prohibet. Adhortatur omnes, ut ex iis esse studeant, qui pars erunt huius civitatis, & finem cito venturum esse testatur. Ad extremu gratvissima supplicia comminantur addenti aut detrahenti quidquam huic prophetiae.
  Index Locorum Sacrae Scripturae in Hoc Opere Explicatorum - 714
  Index Rerumet Verborum, In Quo Quae Ad Scripturae Intelligentiam pertinent hac nota indicantur - 727
  Index In Evangelia Tam De Tempore, Quam De Sanctis. Lectori. - 748

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

copyright, use of the website & privacy policy

"In sacram beati Ioannis Apostoli & Evangelistae Apocalypsin Commentarii" by Francisco Ribera, 1602 edition

~ from the Hail & Fire online library ~

~

HAIL & FIRE - a resource for Reformed and Gospel Theology in the works, exhortations, prayers, and apologetics of those who have maintained the Gospel and expounded upon the Scripture as the Eternal Word of God and the sole authority in Christian doctrine.

"and the hail shall sweep away the refuge of lies" Isaiah 28:17

Copyright © Copyright HAIL & FIRE

www.hailandfire.com

Contact Hail and Fire

site updated: July 20, 2009